Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người nổi tiếng: David Rockefeller nhà tỉ phú có trái tim vàng