Người nặng lòng với con cá trên dòng Mê Kông

Ông Bảy Bon chủ yếu nuôi cá thác lác để làm kinh tế, sản lượng khoảng 600-700 tấn/năm. Ảnh: N.T
Ông Bảy Bon chủ yếu nuôi cá thác lác để làm kinh tế, sản lượng khoảng 600-700 tấn/năm. Ảnh: N.T
Ông Bảy Bon chủ yếu nuôi cá thác lác để làm kinh tế, sản lượng khoảng 600-700 tấn/năm. Ảnh: N.T
Lên top