Người mẹ Ê Đê

Bà H'Lil bên vò rượu cần được ủ theo cách thức truyền thống của người dân tộc. 
Ảnh: Bảo Trung.
Bà H'Lil bên vò rượu cần được ủ theo cách thức truyền thống của người dân tộc. Ảnh: Bảo Trung.
Bà H'Lil bên vò rượu cần được ủ theo cách thức truyền thống của người dân tộc. Ảnh: Bảo Trung.
Lên top