Người lớn phát hoảng khi trẻ dậy thì sớm

Trẻ ngày càng dậy thì, phổng phao sớm.
Trẻ ngày càng dậy thì, phổng phao sớm.