Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người lớn phát hoảng khi trẻ dậy thì sớm

Trẻ ngày càng dậy thì, phổng phao sớm.
Trẻ ngày càng dậy thì, phổng phao sớm.