Người làm đèn kéo quân 6 cạnh

Tối đến những chiếc đèn kéo quân thắp sáng góc sân nhà ông Nguyễn Văn Quyền.
Tối đến những chiếc đèn kéo quân thắp sáng góc sân nhà ông Nguyễn Văn Quyền.
Tối đến những chiếc đèn kéo quân thắp sáng góc sân nhà ông Nguyễn Văn Quyền.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top