Người Khơ Mú cúng rẫy tạ ơn thần linh

Thầy mo hỏi ma rẫy xem có chấp nhận lễ vật hay không và thực hiện bài cúng.
Thầy mo hỏi ma rẫy xem có chấp nhận lễ vật hay không và thực hiện bài cúng.
Thầy mo hỏi ma rẫy xem có chấp nhận lễ vật hay không và thực hiện bài cúng.
Lên top