Người Hòn Sơn làm du lịch

Ông Tám Ca chỉ tay về phía đất chuẩn bị được xây dựng - Ảnh: L.T
Ông Tám Ca chỉ tay về phía đất chuẩn bị được xây dựng - Ảnh: L.T
Ông Tám Ca chỉ tay về phía đất chuẩn bị được xây dựng - Ảnh: L.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top