Người H’Mông cúng hồn ngựa

Xung quan ban thờ hồn ngựa, người H'Mông treo những thanh gươm bằng gỗ. Người tham gia phục vụ lễ cúng đi quanh những thanh gươm gỗ hò hét để hồn ngựa không đi theo người về nhà và quấy phá cuộc sống của họ.
Xung quan ban thờ hồn ngựa, người H'Mông treo những thanh gươm bằng gỗ. Người tham gia phục vụ lễ cúng đi quanh những thanh gươm gỗ hò hét để hồn ngựa không đi theo người về nhà và quấy phá cuộc sống của họ.
Xung quan ban thờ hồn ngựa, người H'Mông treo những thanh gươm bằng gỗ. Người tham gia phục vụ lễ cúng đi quanh những thanh gươm gỗ hò hét để hồn ngựa không đi theo người về nhà và quấy phá cuộc sống của họ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top