NHÀ NGOẠI GIAO VÕ VĂN SUNG:

Người góp phần làm nên những bước ngoặt của Cách mạng Việt Nam

Nhà ngoại giao Võ Văn Sung. Ảnh tư liệu, nguồn: BNG
Nhà ngoại giao Võ Văn Sung. Ảnh tư liệu, nguồn: BNG
Nhà ngoại giao Võ Văn Sung. Ảnh tư liệu, nguồn: BNG
Lên top