Người em ra đi không về

"Trên chặng đường chiến dịch", tranh lụa của Nguyễn Thanh Châu. 
Nguồn: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
"Trên chặng đường chiến dịch", tranh lụa của Nguyễn Thanh Châu. Nguồn: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
"Trên chặng đường chiến dịch", tranh lụa của Nguyễn Thanh Châu. Nguồn: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lên top