Người đội mũ

“Người đàn ông với chiếc mũ ở Knokke” - tại thành phố ven biển Knokke, bạn có thể tìm thấy tác phẩm nổi bật này bởi nghệ sĩ người Bỉ Jean-Michel Folon (1934 - 2005). Vị trí của bức tượng được đặt trên một đê chắn sóng làm cho nhân vật đi dưới nước hai lần một ngày, giống như một người đàn ông chết đuối 
(ảnh: amazingbelgium.be)
“Người đàn ông với chiếc mũ ở Knokke” - tại thành phố ven biển Knokke, bạn có thể tìm thấy tác phẩm nổi bật này bởi nghệ sĩ người Bỉ Jean-Michel Folon (1934 - 2005). Vị trí của bức tượng được đặt trên một đê chắn sóng làm cho nhân vật đi dưới nước hai lần một ngày, giống như một người đàn ông chết đuối (ảnh: amazingbelgium.be)
“Người đàn ông với chiếc mũ ở Knokke” - tại thành phố ven biển Knokke, bạn có thể tìm thấy tác phẩm nổi bật này bởi nghệ sĩ người Bỉ Jean-Michel Folon (1934 - 2005). Vị trí của bức tượng được đặt trên một đê chắn sóng làm cho nhân vật đi dưới nước hai lần một ngày, giống như một người đàn ông chết đuối (ảnh: amazingbelgium.be)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top