Tác phẩm và dư luận

Người đáng được nhớ, đáng được yêu thương…

Nhà thơ Mai Linh.
Nhà thơ Mai Linh.