Người cả đời sưu tầm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ông Trần Văn Dụy và trang tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: LT
Ông Trần Văn Dụy và trang tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: LT
Ông Trần Văn Dụy và trang tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: LT
Lên top