Người bố nuôi của những đứa trẻ miền biên cương Hà Giang

Thượng uý Lò Ngọc Quý dạy học cho con trai nuôi tại Đồn Biên phòng Sơn Vĩ. 
Ảnh: V.Dũng
Thượng uý Lò Ngọc Quý dạy học cho con trai nuôi tại Đồn Biên phòng Sơn Vĩ. Ảnh: V.Dũng
Thượng uý Lò Ngọc Quý dạy học cho con trai nuôi tại Đồn Biên phòng Sơn Vĩ. Ảnh: V.Dũng
Lên top