Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngọc Trâm trẻ trung với dòng nhạc cá tính