Ngọc Côn mùa nếp ong

Cánh đồng Ngọc Côn vào mùa thu hoạch lúa nếp ong.
Cánh đồng Ngọc Côn vào mùa thu hoạch lúa nếp ong.
Cánh đồng Ngọc Côn vào mùa thu hoạch lúa nếp ong.
Lên top