Ngô Vĩnh Bình, đến... và thấy Hà Nội

Nhà văn Ngô Vĩnh Bình và tác phẩm của ông. Ảnh: NVCC
Nhà văn Ngô Vĩnh Bình và tác phẩm của ông. Ảnh: NVCC
Nhà văn Ngô Vĩnh Bình và tác phẩm của ông. Ảnh: NVCC
Lên top