Nghiên cứu vaccine phòng COVID-19: Khó nhưng phải làm bằng được

Bộ KHCN là cơ quan quản lý nhà nước đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ việc nghiên cứu vaccine. Ảnh: H.B
Bộ KHCN là cơ quan quản lý nhà nước đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ việc nghiên cứu vaccine. Ảnh: H.B
Bộ KHCN là cơ quan quản lý nhà nước đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ việc nghiên cứu vaccine. Ảnh: H.B
Lên top