Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghịch lý