Nghĩa tình “Vườn Mẹ”

Bản đồ hiện trạng quy hoạch dự án công trình “Vườn Mẹ”. Ảnh: Hồ Thanh Hải
Bản đồ hiện trạng quy hoạch dự án công trình “Vườn Mẹ”. Ảnh: Hồ Thanh Hải
Bản đồ hiện trạng quy hoạch dự án công trình “Vườn Mẹ”. Ảnh: Hồ Thanh Hải
Lên top