Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Nghĩ về thơ hay việc cải cách thơ

Thả thơ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám trong Ngày thơ Việt Nam 2016. Ảnh: Lam Thanh
Thả thơ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám trong Ngày thơ Việt Nam 2016. Ảnh: Lam Thanh