Nghị lực sống của Trần Phúc Đạt

Bằng sự chăm chỉ và quyết tâm của mình, không quản ngại đường xa mưa nắng, anh đều chăm chỉ tập luyện theo những bài tập của huấn luyện viên đề ra và đạt được thành tích tốt.
Bằng sự chăm chỉ và quyết tâm của mình, không quản ngại đường xa mưa nắng, anh đều chăm chỉ tập luyện theo những bài tập của huấn luyện viên đề ra và đạt được thành tích tốt.
Bằng sự chăm chỉ và quyết tâm của mình, không quản ngại đường xa mưa nắng, anh đều chăm chỉ tập luyện theo những bài tập của huấn luyện viên đề ra và đạt được thành tích tốt.
Lên top