Nghệ thuật mới hay lừa đảo thời công nghệ?

Beeple, nghệ sĩ đứng sau hàng loạt bức tranh NFT có giá gây sốc với cả thế giới. Ảnh: AFP
Beeple, nghệ sĩ đứng sau hàng loạt bức tranh NFT có giá gây sốc với cả thế giới. Ảnh: AFP
Beeple, nghệ sĩ đứng sau hàng loạt bức tranh NFT có giá gây sốc với cả thế giới. Ảnh: AFP
Lên top