Nghệ thuật chống dịch theo cách của mình

Cảnh phim tài liệu "Đất mẹ". Ảnh do ĐAQĐND cung cấp
Cảnh phim tài liệu "Đất mẹ". Ảnh do ĐAQĐND cung cấp
Cảnh phim tài liệu "Đất mẹ". Ảnh do ĐAQĐND cung cấp
Lên top