Nghệ sĩ Vượng “râu”: “Truyền hình thực tế đang dần giết chết các nghệ sĩ...”