Nghệ nhân làng dát quỳ vàng Kiêu Kỵ

Nghệ nhân Nguyễn Văn Hiệp và bức tranh tứ linh dát vàng khổ 81x127cm.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Hiệp và bức tranh tứ linh dát vàng khổ 81x127cm.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Hiệp và bức tranh tứ linh dát vàng khổ 81x127cm.
Lên top