Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghề làm mõ xứ Huế

Nghề làm mõ của cụ Phạm Ngọc Dư hiện được lớp con cháu kế thừa và phát triển.
Nghề làm mõ của cụ Phạm Ngọc Dư hiện được lớp con cháu kế thừa và phát triển.