Nghề làm mõ xứ Huế

Nghề làm mõ của cụ Phạm Ngọc Dư hiện được lớp con cháu kế thừa và phát triển.
Nghề làm mõ của cụ Phạm Ngọc Dư hiện được lớp con cháu kế thừa và phát triển.
Nghề làm mõ của cụ Phạm Ngọc Dư hiện được lớp con cháu kế thừa và phát triển.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top