Nghề làm hương của người Nùng ở Phia Thắp

Toàn cảnh làng Phia Thắp nhìn từ trên cao.
Toàn cảnh làng Phia Thắp nhìn từ trên cao.
Toàn cảnh làng Phia Thắp nhìn từ trên cao.
Lên top