Nghề Barista - 10 bước cuối trong 10 nghìn bước của thế giới cà phê

Cô barista ấn tượng tại Hào càfê. Ảnh: Hà Chi
Cô barista ấn tượng tại Hào càfê. Ảnh: Hà Chi
Cô barista ấn tượng tại Hào càfê. Ảnh: Hà Chi
Lên top