Ngày xưa làng tôi đựng rươi bằng thúng

Chả rươi (nguồn: wikipedia.org)
Chả rươi (nguồn: wikipedia.org)
Chả rươi (nguồn: wikipedia.org)
Lên top