Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày xưa giản dị mà đúng muôn năm!