Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Văn chương

Ngày hôm qua một lần nữa

Minh họa của họa sĩ Đỗ Phấn.
Minh họa của họa sĩ Đỗ Phấn.