Cuộc đời qua ảnh

Ngày hội trên thảo nguyên xanh Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu kéo dài 80km từ Yên Châu (Sơn La) đến Suối Rút (Hòa Bình), bề ngang nơi rộng nhất đạt tới 25km, có độ cao trung bình so với mặt biển là 1.050m, là vùng địa lý khá lý tưởng cho ngành công nghiệp chăn nuôi bò sữa khi nhiệt độ trung bình
Cao nguyên Mộc Châu kéo dài 80km từ Yên Châu (Sơn La) đến Suối Rút (Hòa Bình), bề ngang nơi rộng nhất đạt tới 25km, có độ cao trung bình so với mặt biển là 1.050m, là vùng địa lý khá lý tưởng cho ngành công nghiệp chăn nuôi bò sữa khi nhiệt độ trung bình