Ngày 30.4 và khát vọng hùng cường của một dân tộc

Tác phẩm “Mẹ con ngày gặp mặt” của tác giả Lâm Hồng Long - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I, năm 1996.
Tác phẩm “Mẹ con ngày gặp mặt” của tác giả Lâm Hồng Long - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I, năm 1996.
Tác phẩm “Mẹ con ngày gặp mặt” của tác giả Lâm Hồng Long - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I, năm 1996.
Lên top