Ngày 10.10.1954 - dấu mốc kỷ nguyên mới của Thủ đô

Chủ tịch Trần Duy Hưng cùng Chủ tịch Ủy ban quân quản Vương Thừa Vũ. Ảnh tư liệu
Chủ tịch Trần Duy Hưng cùng Chủ tịch Ủy ban quân quản Vương Thừa Vũ. Ảnh tư liệu
Chủ tịch Trần Duy Hưng cùng Chủ tịch Ủy ban quân quản Vương Thừa Vũ. Ảnh tư liệu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top