Ngành Y và xã hội dưới lăng kính ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu

Tập ghi chép giàu tính thời sự nhưng thấu đáo và chân thành, chứa đựng những câu chuyện về bác sĩ và nhiều vấn đề xã hội dưới lăng kính của một bác sĩ tim mạch đầu ngành kiêm Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Nhã Nam cung cấp
Tập ghi chép giàu tính thời sự nhưng thấu đáo và chân thành, chứa đựng những câu chuyện về bác sĩ và nhiều vấn đề xã hội dưới lăng kính của một bác sĩ tim mạch đầu ngành kiêm Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Nhã Nam cung cấp
Tập ghi chép giàu tính thời sự nhưng thấu đáo và chân thành, chứa đựng những câu chuyện về bác sĩ và nhiều vấn đề xã hội dưới lăng kính của một bác sĩ tim mạch đầu ngành kiêm Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Nhã Nam cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top