Ngành Khoa học và Công nghệ thực hiện “mục tiêu kép” trong đại dịch

Khoa học và công nghệ thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ảnh: T.Tuấn
Khoa học và công nghệ thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ảnh: T.Tuấn
Khoa học và công nghệ thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ảnh: T.Tuấn
Lên top