Ngành công nghiệp đám cưới Ấn Độ mở tung cửa “hút” nước ngoài

Mỗi năm có tới 10 triệu lễ cưới được tổ chức ở Ấn Độ.
Mỗi năm có tới 10 triệu lễ cưới được tổ chức ở Ấn Độ.