Ngân hàng và kịch bản buồn mang tên virus

Dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của các ngân hàng, nhưng lại là cơ hội để nâng cao chất lượng tài sản. Ảnh minh họa: C.T.G
Dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của các ngân hàng, nhưng lại là cơ hội để nâng cao chất lượng tài sản. Ảnh minh họa: C.T.G
Dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của các ngân hàng, nhưng lại là cơ hội để nâng cao chất lượng tài sản. Ảnh minh họa: C.T.G
Lên top