Ngắm hoàng hôn ở đại vực Grand Canyon

Bức tranh trừu tượng.
Bức tranh trừu tượng.