New York trong nỗi ám ảnh đại dịch COVID-19

Chris Kasler, Al Johnson và Kim Zambito đang chuyển một quan tài lên xe tang tại nhà tang lễ Sherman's. Ảnh: New Yorker
Chris Kasler, Al Johnson và Kim Zambito đang chuyển một quan tài lên xe tang tại nhà tang lễ Sherman's. Ảnh: New Yorker
Chris Kasler, Al Johnson và Kim Zambito đang chuyển một quan tài lên xe tang tại nhà tang lễ Sherman's. Ảnh: New Yorker
Lên top