Nhà thơ Trần Quang Quý:

“Nếu không có sự trả giá, không bao giờ thành được

Lên top