Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trăm năm tính cuộc vuông tròn

Nên nghĩ gì khi “người kia” ngoại tình?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.