Khung cửa tư pháp

Nặng lòng trước lúc đi xa...

Ảnh minh họa. Ảnh Long Phạm
Ảnh minh họa. Ảnh Long Phạm