Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nâng cao vai trò của trung tâm trong hoạt động đổi mới công nghệ

Thứ trưởng Bộ KHCN - Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PV
Thứ trưởng Bộ KHCN - Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PV