Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo - Truyền thông ngành Dầu khí

Tri ân các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2020).
Tri ân các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2020).
Tri ân các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2020).
Lên top