Nạn săn lùng xương rồng hiếm

Chile hiện là nơi có nhiều loài xương rồng quý hiếm nhất thế giới, cũng là mặt hàng bị giới trộm cây và sưu tầm cây săn lùng. Ảnh: AFP
Chile hiện là nơi có nhiều loài xương rồng quý hiếm nhất thế giới, cũng là mặt hàng bị giới trộm cây và sưu tầm cây săn lùng. Ảnh: AFP
Chile hiện là nơi có nhiều loài xương rồng quý hiếm nhất thế giới, cũng là mặt hàng bị giới trộm cây và sưu tầm cây săn lùng. Ảnh: AFP
Lên top