Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tản mạn:

Năm tiếp năm

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.