Mỹ: Lợi dụng mạng xã hội để quảng bá súng

Lauren Young tạo dáng cùng một khẩu súng trường Seekins Precision SP10 6.5 Creedmoor. Young có gần 200.000 người hâm mộ trên Instagram. Do bạn trai là chuyên gia chụp ảnh chân dung nên Young cũng dễ dàng có các bức ảnh ấn tượng.
Lauren Young tạo dáng cùng một khẩu súng trường Seekins Precision SP10 6.5 Creedmoor. Young có gần 200.000 người hâm mộ trên Instagram. Do bạn trai là chuyên gia chụp ảnh chân dung nên Young cũng dễ dàng có các bức ảnh ấn tượng.
Lauren Young tạo dáng cùng một khẩu súng trường Seekins Precision SP10 6.5 Creedmoor. Young có gần 200.000 người hâm mộ trên Instagram. Do bạn trai là chuyên gia chụp ảnh chân dung nên Young cũng dễ dàng có các bức ảnh ấn tượng.
Lên top