Mường Bi - nàng công chúa ngủ trong rừng

Chiều ở Lũng Vân, Tân Lạc, Hòa Bình.
Chiều ở Lũng Vân, Tân Lạc, Hòa Bình.
Chiều ở Lũng Vân, Tân Lạc, Hòa Bình.
Lên top